หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

8

       เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2561 เวลา 17.30 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและรดน้ำดำหัวขอรับพรนายชาญชัย  สุนทรส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน และผู้พิพากษาสมทบอาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องมรกต โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน./
อ่านข่าว