ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

55

เมื่อวันที่ วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายชาญชัย  สุนทรส  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ผู้พิพากษาสมทบ และนางสุรพร ทองขัติ ผู้อานวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน  โดย นายชาญชัย  สุนทรส  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและหัวหน้ากลุ่มงานได้นำคณะผู้เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน.../  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
พ.2/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.3
พ.3/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.4/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.3