ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเพิ่มช่องทางแสดงความประสงค์เข้าร่วมไกล่เกลี่ย ตอบรับการเป็นพยานศาล และตอบข้อสงสัยต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ QR CODE

พิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน

พิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
                เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2559  เวลา 10.00 น.  นางประวัณยา  บุนนาค  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน  ได้เป็นประธานใน พิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน โดยมี นางชารียา  เด่นนินนาท  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  และหัวหน้าหน่วยงานราชการภายในจังหวัดน่าน  ร่วมเป็นเกียรติและเป็นผู้สังเกตการณ์ในงานพิธีดังกล่าว  ณ  ห้องประชุม โรงแรมน่านตรึงใจ  บูทีค  โฮเต็ล  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน./    


เอกสารแนบ