ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเพิ่มช่องทางแสดงความประสงค์เข้าร่วมไกล่เกลี่ย ตอบรับการเป็นพยานศาล และตอบข้อสงสัยต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ QR CODE

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (พิธีลงนามถวายพระพร)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (พิธีลงนามถวายพระพร)
เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2560  เวลา 9.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน โดย นายชาญชัย  สุนทรส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมจัดพิธีลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  12 สิงหาคม 2560   ณ บริเวณหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน   อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน./


เอกสารแนบ