ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเพิ่มช่องทางแสดงความประสงค์เข้าร่วมไกล่เกลี่ย ตอบรับการเป็นพยานศาล และตอบข้อสงสัยต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ QR CODE

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ปลูกดอกดาวเรือง)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ปลูกดอกดาวเรือง)
  เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2560  เวลา 9.30 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน โดย นายชาญชัย  สุนทรส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงแผ่นดิน” โดยร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองในเดือนสิงหาคม เพื่อให้ไปบานพร้อมกันในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม 2560  ณ  บริเวณสนามหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน./


เอกสารแนบ