ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเพิ่มช่องทางแสดงความประสงค์เข้าร่วมไกล่เกลี่ย ตอบรับการเป็นพยานศาล และตอบข้อสงสัยต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ QR CODE

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านจัดทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านจัดทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์)
เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2560  เวลา 11.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน โดย นายชาญชัย  สุนทรส  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค ให้แก่เด็กนักเรียน  ณ  โรงเรียนน่านปัญญานุกูล  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน./


เอกสารแนบ