ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเพิ่มช่องทางแสดงความประสงค์เข้าร่วมไกล่เกลี่ย ตอบรับการเป็นพยานศาล และตอบข้อสงสัยต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ QR CODE

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล)
เมื่อวันเสาร์ที่  12  สิงหาคม  2560  เวลา 19.19 น. นายชาญชัย  สุนทรส  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน  ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ  ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  12 สิงหาคม 2560  ณ  หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน  ศาลากลางจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน./


เอกสารแนบ