ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเพิ่มช่องทางแสดงความประสงค์เข้าร่วมไกล่เกลี่ย ตอบรับการเป็นพยานศาล และตอบข้อสงสัยต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ QR CODE

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านไปเยี่ยมไข้มารดาของเจ้าหน้าที่ศาล

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านไปเยี่ยมไข้มารดาของเจ้าหน้าที่ศาล
เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2560  เวลา 14.00 น. นายชาญชัย  สุนทรส  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน  ผู้พิพากษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาล ไปเยี่ยมไข้ นางผิน กันอิน  มารดาของ นางสาวอมรวรรณ  กันอิน เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน  ณ โรงพยาบาลน่าน  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน./


เอกสารแนบ