ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเพิ่มช่องทางแสดงความประสงค์เข้าร่วมไกล่เกลี่ย ตอบรับการเป็นพยานศาล และตอบข้อสงสัยต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ QR CODE

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านจัดทำพิธีบรรพชาเยาวชนที่เป็นจำเลยในคดีอาญาและศาลได้ใช้มาตรการแทนการพิจารณาพิพากษา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านจัดทำพิธีบรรพชาเยาวชนที่เป็นจำเลยในคดีอาญาและศาลได้ใช้มาตรการแทนการพิจารณาพิพากษา
เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2560  เวลา 9.00 น. นายชาญชัย  สุนทรส  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน  ผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการฯ  เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน  และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมจัดพิธีบรรพชาให้แก่เยาวชนที่เป็นจำเลยในคดีอาญา และศาลใช้มาตรการแทนการพิจารณาพิพากษา ซึ่งได้มีการประชุมจัดทำแผน    แก้ไขบำบัดฟื้นฟูและจำเลยแจ้งความประสงค์จะบรรพชาสามเณรเพื่อศึกษาต่อให้จบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ  วัดหัวข่วง  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน./


เอกสารแนบ