ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเพิ่มช่องทางแสดงความประสงค์เข้าร่วมไกล่เกลี่ย ตอบรับการเป็นพยานศาล และตอบข้อสงสัยต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ QR CODE

ขอเชิญท่านเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ID LINE : mediation2559

ขอเชิญท่านเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ID LINE : mediation2559