ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเพิ่มช่องทางแสดงความประสงค์เข้าร่วมไกล่เกลี่ย ตอบรับการเป็นพยานศาล และตอบข้อสงสัยต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ QR CODE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ