ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเพิ่มช่องทางแสดงความประสงค์เข้าร่วมไกล่เกลี่ย ตอบรับการเป็นพยานศาล และตอบข้อสงสัยต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ QR CODE

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเปิดให้ลงทะเบียนและใช้งานระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเปิดให้ลงทะเบียนและใช้งานระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
        ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเปิดให้ลงทะเบียนและใช้งานระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) เพื่อสามารถให้บริการประชาชนและคู่ความได้สามารถสืบค้นและติดตามผลคดีได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว หากทนายหรือคู่ความในคดี ท่านใจมีความสนใจและประสงค์สมัครเข้าใช้บริการระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) สามารถติดต่อสมัครเข้าใช้บริการได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน และสามารถเข้าให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือโดยสแกนคิวอาร์โค้ดและทางคอมพิว์เตอร์ส่วนบุคคลได้ที่   http://cios.coj.intra/   โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่เว็บไซด์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านหรือตามเอกสารแนบด้านล่างนี้


เอกสารแนบ