ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านเพิ่มช่องทางแสดงความประสงค์เข้าร่วมไกล่เกลี่ย ตอบรับการเป็นพยานศาล และตอบข้อสงสัยต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ QR CODE

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


เอกสารแนบ